FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
* Tín hiệu
- Mô hình Hamonic đã hòa thiện
- Mô hình sóng đẩy elliott đã hoàn thành và đang tạo sóng điều chỉnh - đón sóng C
- Giá đang chạm vùng kháng cự 83.590
- Stock, RSI đang báo hiệu quá mua - CCI tín hiệu báo đảo chiều xu hướng
* Vào lệnh
- Vào lệnh sell khi giá đóng cửa nằm DƯỚI vùng 83.481
- TP1: 82.950, SL: 84.130
Bình luận: Chờ một cây nến pinbar hoặc bearish Engulfing có giá đóng cửa nằm dưới vùng 83.481