Bee_Nguyen

AUDJPY, 240, SELL

Bee_Nguyen Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
* Tín hiệu
- Mô hình Hamonic đã hòa thiện
- Mô hình sóng đẩy elliott đã hoàn thành và đang tạo sóng điều chỉnh - đón sóng C
- Giá đang chạm vùng kháng cự 83.590
- Stock, RSI đang báo hiệu quá mua - CCI tín hiệu báo đảo chiều xu hướng
* Vào lệnh
- Vào lệnh sell khi giá đóng cửa nằm DƯỚI vùng 83.481
- TP1: 82.950, SL: 84.130
Bình luận:
Chờ một cây nến pinbar hoặc bearish Engulfing có giá đóng cửa nằm dưới vùng 83.481
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.