PKTeam

Canh cao bán xuống

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đang trong xu hướng giảm khá rõ ràng.
Không nên chụp dao rơi đối với cặp tiền này.
Chiến lược khả dĩ nhất là cứ canh cao bán xuống.
Vùng mục tiêu vẫn còn xa, đủ cho target chốt lời.

pkteam
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.