khoahuynh

AUDJPY - Bán theo sóng chính

OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Canh bán nhẹ tại vùng đánh dấu. Đây là vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cự. Kháng cự này đã thể hiện sức mạnh khi giá chạm vùng này và rớt mạnh. Canh sell lại khi giá tiếp cận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.