khoahuynh

AUDJPY - Bán theo sóng chính

OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
39 lượt xem
1
Canh bán nhẹ tại vùng đánh dấu. Đây là vùng hỗ trợ chuyển thành kháng cự. Kháng cự này đã thể hiện sức mạnh khi giá chạm vùng này và rớt mạnh. Canh sell lại khi giá tiếp cận