FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
BOJ phát biểu cho cta thấy đồng Jpy đang suy yếu. Khi khủng hoảng KT họ chọn cary trade cặp AJ chênh lệch lãi suất và biên độ an toàn
chart 1h vượt MA50, tiến tới BB trên 4h
tp1: 82.00