khoahuynh

AUDJPY - Sell tại cản

OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
56 lượt xem
0
AJ đang phản ứng với vùng Supply trên đồ thị H4 và tạo thành mô hình cái nêm. Ưu tiên bán với mục tiêu 3R như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt lời 3R