khoahuynh

AUDJPY - Sell tại cản

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AJ đang phản ứng với vùng Supply trên đồ thị H4 và tạo thành mô hình cái nêm. Ưu tiên bán với mục tiêu 3R như hình
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chốt lời 3R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.