GreenCapAlpha247

AUDJPY Phá Hỗ Trợ - Kết Thúc Đường Ống

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Sau khi phá được hỗ trợ 84.434 vào ngày 18 tháng 2 đầu năm nay, AUDJPY -1.03% luôn dao động trong khu vực đường ống trong khu vực sự kiện, kháng cự mới 84.434 và hỗ trợ 80.298.

Vào ngày 6 tháng 9, tỉ giá AUDJPY -1.03% đã thoát khỏi khu vực sự kiện này khi phá được hỗ trợ 80.298 và dự kiến là sẽ tiếp tục đi tới hỗ trợ 76.006
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.