GreenCapAlpha247

AUDJPY Phá Hỗ Trợ - Kết Thúc Đường Ống

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Sau khi phá được hỗ trợ 84.434 vào ngày 18 tháng 2 đầu năm nay, AUDJPY -1.03% luôn dao động trong khu vực đường ống trong khu vực sự kiện, kháng cự mới 84.434 và hỗ trợ 80.298.

Vào ngày 6 tháng 9, tỉ giá AUDJPY -1.03% đã thoát khỏi khu vực sự kiện này khi phá được hỗ trợ 80.298 và dự kiến là sẽ tiếp tục đi tới hỗ trợ 76.006