Mr_NgocAnh_90

[BUY] Mua AUDJPY tuần 08/02-10/02/2023

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Đồ thị Daily: AUDJPY đã phá vỡ thành công trendline giảm từ tháng 09/2022 và đang trong quá trình tích lũy động lượng tại vùng giá 90.6-91.30 (demand zone).


Đồ thị H4: Mức hỗ trợ 91-91.15 cũng trùng với đường EMA200 đang đứng vững trong các ngày qua khi thị trường có biến động mạnh.


Chiến lược đề xuất: Buy AUDJPY trong vùng giá 91.00 - 91.30, stoploss: 90.60. TP: 92.60 và 94.20

Good luck !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.