FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cấu trúc thị trường : Xu hướng tăng đã bị thay đổi ( xuất hiện ChoCh).
Giá đã build được khá nhiều thanh khoản và đã bị quét hết
Canh giá về vùng Supply Extreme chờ tín hiệu confirm entry để vào lệnh.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.