FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá ở khung H1 đã tạo cấu trúc giảm, giá hồi về vùng có seller, sell limit vùng giá này, Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.