tradafx

Xuất hiện tín hiệu phân kỳ với AUDJPY

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng giá.
Hiện tại AUDJPY hình thành tín hiệu phân kỳ tại vùng giá 82.000 - vùng Fibonacci 50% của sóng tăng WXY trước đó.
Tại đây đợi giá phá vỡ Key level tại 84.000 và hoàn thành mẫu hình đảo chiều tăng giá thì có thể tìm cơ hội mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 87.500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.