Big_Brother_719

AUD/JPY- Kết thúc điều chỉnh ngắn hạn, tiếp diễn xu thế tăng.

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đang có phản ứng tích cực tại vùng chiến thuật. Kỳ vọng kết thúc quá trình điều chỉnh ngắn hạn bằng một mô hình đảo chiều vai-đầu-vai.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.