URIFX

EURUSD #Giảm

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD có thể giảm mạnh nếu kg vượt qua ngưỡng 1.136. Nếu giá vượt 1.142, confirm bull tiếp.
Sell ở level này, có cơ hội BE vì sẽ có fullback. Nếu may mắn, giá giảm tiếp tới các mục tiêu 1:1, 1:2
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.