GKFXPrimeVN

Chiến lược Swing AUDJPY

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cặp AUDJPY đã phá vỡ vùng side trong nhiều tháng qua, thể hiện lực tăng khá mạnh.

Canh Mua vùng giá 80 , mục tiêu hướng đến 82
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.