GKFXPrimeVN

Chiến lược Swing AUDJPY

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cặp AUDJPY đã phá vỡ vùng side trong nhiều tháng qua, thể hiện lực tăng khá mạnh.

Canh Mua vùng giá 80 , mục tiêu hướng đến 82
Đây là quan điểm cá nhân nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch