FOREXCOM:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Chờ hình thành mô hình Harmonic , chiến lược sell tại cản 0.786 ( 82.035)