URIFX

AUDJPY: Tăng cùng AUD*

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUD có vẻ mạnh lệnh trong tuần tới, các cặp AUD* đều có dấu hiệu đảo chiều.