hailnforex

AUDJPY đánh lên

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AJ về chạm vùng hỗ trợ mạnh và trendline tăng. Ưu tiên đánh lên.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Đạt TP chốt lệnh