hailnforex

AUDJPY dài hạn đánh lên theo mô hình vai đầu vai

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Dài hạn AJ đang tích lũy hình thành mô hình vai đầu vai, điều kiện cần có 1 nến break vùng 76 xác nhận phá vỡ vùng vai. Trong trường hợp mô hình hoàn thành ta đánh lên với target 78