LeeBK

AUDJPY H4: Sẽ giảm về vùng 81?

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá sáng nay đã xuyên vùng tích lũy đáy cũ 82.5, về mặt kỹ thuật có thể chờ retest để sell.
Fundamental với hiệu ứng Risk-off của thị trường chứng khoán và khủng hoảng chính trị tại Italy mang tính dai dẳng thì AUDJPY là tỷ giá sẽ chịu down-side risk cao nhất.
Trade idea: Sell 82.4-82.5 SL 83.3 TP 81.1