LeeBK

AUDJPY H4: Sẽ giảm về vùng 81?

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá sáng nay đã xuyên vùng tích lũy đáy cũ 82.5, về mặt kỹ thuật có thể chờ retest để sell.
Fundamental với hiệu ứng Risk-off của thị trường chứng khoán và khủng hoảng chính trị tại Italy mang tính dai dẳng thì AUDJPY là tỷ giá sẽ chịu down-side risk cao nhất.
Trade idea: Sell 82.4-82.5 SL 83.3 TP 81.1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.