FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
FX:AUDJPY

Xu hướng tăng nên đợi cơ hội để buy lên
kì vọng phá qua mức giá 79.779 để tiếp cận đến target như hình
đợi giá hồi về để có cơ hội mua lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.