dinhchien

AUDJPY - giảm mạnh tại sóng Symmetry VIII to IX

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Nhìn sang trái, Ở sóng đối xứng (I, II, III, IV, V, VI, VII , VIII) khi MACD & FORCE INDEX có phân kỳ sẽ đảo chiều.
Dự đoán: AUDJPY sẽ rơi từ sóng Symmetry VIII tới IX

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.