URIFX

AUDJPY: Có khi đảo chiều

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Mình sẽ engage wave bự này nếu price hình thanh vai trái của H&S ngược.
Bình luận: