ptsonpt

bán xuống AUDJPY

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
- giá đã phá qua 1 kháng cự hỗ trợ mạnh
- giá đang vòng về lấy thanh khoản