Tunglee111

PTKT cơ hội đầu tư Forex 20-12-2018: Chờ short AUDJPY.

Giá xuống
Tunglee111 Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Cặp AUD/JPY hôm qua đã breakout đáy cũ là 80.71, chính thức tạo xu hướng giảm.

Chiến lược cho AUD/JPY hôm nay chờ giá pullback về vùng resistance 80.85 và short theo xu hướng downtrend.

Dừng lỗ tại vùng giá 82.30 và mục tiêu thoát lời tại vùng giá 78.90.
Giao dịch được đóng thủ công:
đóng lệnh limit, chỉ đơn giản là chờ ẻm ẻm ko quay đầu lại nhìn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.