FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá đang tiếp cận ngưỡng kháng cự 82.35,nơi nó có khả năng giảm sâu hơn về vùng hỗ trợ tại 81.91
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.