daututhucchien2021

buy audjpy

Giá lên
daututhucchien2021 Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
buy limit AUDJPY vùng 95.478 SL 93.619 kì vọng TP 101.5
Bình luận: Do tin tức về đồng yên khá mạnh lên ảnh hưởng lớn đến giá cả và và vị thế hiện tại. nếu hôm nay d1 không nến trên vùng 94.922 thì nên cắt lệnh trước khi bị SL.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.