BuiTrongNguyen

AUD/NZD giá giảm

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUD/NZD: Đang xu hướng giảm ,Khi giá back test tại vùng kháng cự mạnh có xuất hiện nên pinbar
Đặt lệnh sellstop cách đáy pinbar 5-10 pips,Stoploss cách đỉnh pinbar 10 pips.
hoặc sell limit tại 50% nến pinbar , SL cách đỉnh pinbar 10 pips
tỷ lệ R:R : 1:2.
Lưu ý rủi ro : Chỉ đặt lệnh với 1-2 % TK .Thua quá 3 lệnh / Tháng nghỉ.
Bài viết mang tính tham khảo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.