anhnd1

AUDNZD - Chờ bán trên D1

FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Trên D1 hình thành mô hình VDV
Xu hướng tăng trên D1 đang có nguy cơ bị phá vỡ khi giá mở biên dưới của Keltner Channel thấp hơn 2 đáy gần nhất
Chờ bán khi giá retest lại đường cổ Stoploss trên đỉnh của vai phải với mục tiêu 1.05499
R/R = 1/2.26
Giao dịch đang hoạt động: Khớp lệnh vùng chờ bán
Bình luận: Hiện đã đạt profit > 80 pips, có thể rời Stoploss về entry hoặc trailing lệnh
Bình luận: Sau 1 tháng ra kèo đang có lợi nhuận rất tốt
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Sau gần 2 tháng giá đã đạt TP