OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Trend : Down
H4: Nice Supply
Short, rr: 1:4.5
Xu hướng giảm lấn át, H4 liên tục tạo ra các cây nến engulfing giảm mạnh, nó đã cho chúng ta 1 cơ hội vào lệnh đẹp.

Bình luận