FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD đã thoát ra khỏi mức hỗ trợ chính của cặp và có khả năng có thể giảm hơn nữa đến mức hỗ trợ của nó ở mức 1.0497 (Fibo 61,8%).
Hình ảnh mây Ichimoku có dấu hiệu của áp lực giảm giá.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.