truongdaiduy

AUD viếng thăm vùng đỉnh, mua AUD-NZD

OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Thuần kỹ thuật (:

Tỉ lệ lời lỗ: 1/12.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.