LiteForexVN

Tín Hiệu Mua AUDNZD trên khung thời gian H1 | LiteForex Việt Nam

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Tín Hiệu Mua AUDNZD trên khung thời gian H1 - Swingtrade
• Cặp tiền tệ AUD/NZD đang cho thấy xu hướng giảm đã kết thúc và bắt đầu sóng điều chỉnh tăng.
• Có tín hiệu Phân Kỳ Tăng trên RSI, MACD ở khung H4 báo hiệu tâm lý phe bán đã giảm và phe mua bắt đầu kiểm soát thị trường

>>>Điểm vào lệnh / Entry: 1.05087
>>>Dừng Lỗ / Stop Loss: 1.04357
>>>Chốt Lời 1 / Take Profit 1: 1.05793
>>>Chốt Lời 2 / Take Profit 2: 1.06682
Tỷ lệ lợi nhuận: Rủi Ro/ Reward/Risk : 2:1
Khi giá chạm Chốt lời 1, di chuyển Dừng lỗ về điểm vào lệnh, Chốt lời 50% khối lượng giao dịch.

• Lưu ý: bài viết chỉ nhằm mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Quản trị rủi ro là ưu tiên hang đầu trong giao dịch và đầu tư tài chính.
• Ủng hộ LiteForex Việt Nam bằng cách THÍCH bài viết này và THEO DÕI kênh TradingView để nhận được những thông tin phân tích, tín hiệu mới nhất.

Happy and Safe Trading! Love and Gratitude!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.