FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
50 lượt xem
0
Điểm vào lệnh 100.5
SL: 100.00
TP: 102.00
Bình luận: Sửa điểm vào lệnh: 1.03700
SL: 1.03300
Bình luận: Tp:1.05100

Bình luận