URIFX

@AUDNZD #ChannelUp => Tiếp tục tăng cao

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
hi all,

AUDNZD break channel xuống và đang có 1 wave mạnh đi lên. Mình có thể trade những wave nhỏ. Nếu có 1 wave pullback (hay correction) thì đợi wave impulse tiếp theo đi lên mà trade.

Regards,

URI .