OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
19 lượt xem
0
giá test về đáy tạo mô dình hai đáy. hiện tại giá có thể tạo mô hình vai đầu vai. rồi test lại đáy. chờ tín hiệu buy tại klv đáy