mrkfinancial

#51 - Sell limit AUD/NZD

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand

AUD/NZD Sell limit tại @1.0470
Stop loss @1.0500 (-30 pips)
Take profit @1.0420 (+50 pips)
-------
Strategy: Supply/Demand
Follow me: https://t.me/mrkforexsignals
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.