OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Cang mua tại vùng giá như trong hình, chắc chắn giá chạm vào vùng đó sẽ bật lên mạnh mẽ, chốt lỗ theo các mô hình giá còn TP thì tùy thuộc vào thị trường, cái này mọi người phải tự nhận định thôi, không có mốc cụ thể.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.