FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD tiếp cận trendline tuần và Mô hình HeadnShoulder trên d1 đang chuẩn bị hình thành, Sell ngay tại bây giờ với SL lớn hoặc đợi mô hình phá vỡ neckline - đường cổ với sl dưới vai phải.