ThinhNgoAmatuer

TRADE FX 30/11/2021 LONG AUDNZD

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Hi mọi người, nay tiếp tục đến phiên Âu mình lại có kèo để share cho mọi người, như chart AN chúng ta có cấu trúc tăng trước đó, sau đó giá hồi về, mình xem đây là sóng hồi trong xu hướng tăng, và mình chờ giá hồi đến nơi có phe buy đang chờ, sau khi quan sát thấy giá phản ứng và đã break được cấu trúc giảm trước đó, mình chờ buy tại đáy gần nhất trên khung M5 Sl tầm 10pip thôi. Khi post thì giá đã chạy được một ít, mọi người tham khảo. Goodluck.