tradafx

Chờ xác nhận xu hướng tăng giá và thiết lập mua với ÁUDNZD

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng giảm bị phá vỡ.
Key level bị phá vỡ, sóng hồi xuất hiện và kiểm tra ngưỡng Key level này.
Đợi xác nhận xu hướng tăng và thiếp lập mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.06100.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.