FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
- Mô hình harmonic đã xác định
- Nếu nến xác nhận là nến xanh nằ trên vùng 1.08765 ta vào lệnh Buy
+ TP1: 1.08934, TP2: 1.09133
+ SL: 1.08500