lother

Ptich tuan 22 - 26/01 AUDNZD bắt đầu 1 sóng mới hay điều chỉnh

FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Tuần này AUDNZD có thể xảy ra 2 kịch bản
1 : Hình thành 1 sóng chính 1-5 với lực lên rất mạnh
2 : Chỉ là sóng điều chỉnh XYZ
Bình luận:

Bình luận