OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Phân kỳ.
Mô hình đấy nhỏ.
PA.
Cản hỗ trợ.
==============>> SEll