FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá tiếp cận vùng quan trọng, khung nhỏ tạo cầu trúc giảm, đã breakout, hồi về vùng chưa seller, goodluck.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.