FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá tiếp cận vùng quan trọng, khung nhỏ tạo cầu trúc giảm, đã breakout, hồi về vùng chưa seller, goodluck.

Ý tưởng liên quan