FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Lực Buy đang yếu đi, cùng vs xu hướng giảm trên D1 cơ hội tốt để Sell