URIFX

@AUDNZD #EndingDiagnose => Buy pullback

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Nếu cặp này pullback về vùng POC thì buy vào là tuyệt.
Bình luận:
Giao dịch đang hoạt động
Bình luận: kg lẽ stop-loss :(
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận: Đúng hài với lệnh này. Dính stoploss có tí tẹo. :D