FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD dần hướng đến mức hỗ trợ của cặp tại 1.0548 (100% Fibonacci extension , 61.8% Fibonacci retracement ) tại đây giá của cặp sẽ hướng lên mức kháng cự của nó tại mốc 1.0597

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.