NguyenThang33

AUDND - Đếm sóng cho Long

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Như mô hình trên biểu đồ!