GAMOFX

CẨN TRỌNG FAKEY AUDNZD KHUYẾN NGHỊ CANH SELL

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Xin chào mình là GAMOFX, đây là nhận định dài hạn của tô về AUDNZD, đã tăng có thể chững lại với chu kỳ phân phối bán xuống !
+ cấu trúc FAKEY
+ XÁC NHẬN BREAKOUT, tạo đáy thấp hơn.
* khuyến nghị canh sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.