OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Chúng ta cùng nhìn nhận xu hướng dài hạn,khi AN khung Daily đang trong một trend tăng.Đặc biệt ở đây xét về các thời điểm trong quá khứ,chúng ta thấy khi kết thúc xu hướng của giảm của h4 thì chúng đều tạo 1 câu nến tăng lớn, nó cho biết lực mua rất mạnh và khi đã tăng thì nó tăng mạnh và gần như nhìn khung D1 chung ta không thấy bất cứ 1 nhịp hồi nào cả.
Ở đây cũng gặp vùng hỗ trợ kháng cự mạnh và hõ trợ trendline,Tuy nhiên lực xuống vẫn rất mạnh chưa có dấu hiệu yếu dần,nhưng tôi tin nó sẽ bật lên khá đột ngột như quá khứ đã từng xảy ra với nó.
Chúng ta cần điều đó xảy ra và đợi nó hồi ở h4 rồi mới BUY dài được.
Nhớ rằng đừng tham lam khi bắt đáy,hãy kiểm soát bản thân k sớm muộn gì cũng mất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.