tradafx

Cơ hội mua với AUDSGD

Giá lên
OANDA:AUDSGD   AUD/SGD
Khung thời gian 1 giờ.
Xu hướng tăng.
Giá retest lại Key level tại 0.99000.
Tại đây đợi xuất hiện mẫu hình tăng giá có xác nhận thì có thể vào lệnh mua.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.00200.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.